Background Image
Previous Page  3 / 26 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 26 Next Page
Page Background

250gr matt műnyomó, matt fólia eg y oldalon

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

ÉS KALÁSZOS TERMÉKKATALÓGUS

Nincs kockázat

csak

haszon!

L G R E P C E É S K A L Á S Z O S V E T Ő M A G A J Á N L A T

Magról magra, magasabbra

Az RLM7 gén biztosítja kiemelkedően jó fóma rezisztenciáját. Magas szintű

termésbiztonsága kipergés ellenállóságának köszönhető.

Olajtartalma magas: 46–49%.

Glükozinolát tartalma amodern

hibridektől elvárhatóan ala-

csony. Alkalmazkodó képessé-

ge jó, Optimális vetésideje au-

gusztus vége, szeptember eleje.

Javasolt vetőmagdózisa 450–

500 ezermag/ha.

Ősszel a szükséges tápanyag-

ellátással támogatva, száraz

körülmények között is eléri az

átteleléshez szükséges elterülő,

tőlevélrózsás állapotot.

Télállósága nagyon jó.

Tavasszal gyors regenerálódás,

intenzív tápanyag beépítés és

termésképzés jellemzi. Közép-

magas, sok elágazást fejlesztő

hibrid.

Egész Európában sikeres, kimagasló termőképességű hibrid.

ARSENAL

KORAI HIBRID

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ÉS KALÁSZOS TERMÉKKATALÓGUS

Egészséges,

sziklaszilárd szár

Arsenal

standard átlag csoport átlag

2011

2012

2013

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

(NÉBIH kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, korai csoport.)

Az

Arsenal

termése évről-évre kiemelkedő

Termés t/ha

Magrólmagra,magasabbra

6

Arsenal

standard átlag csoport átlag

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2013

2012

2011

(NÉBIH kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei, korai csoport.)

Pontszám 1–9;

9=a legjobb

Az

Arsenal

kezdeti fejlődési erélye kiváló

Az RLM7 gén biztosítja kiemelkedően jó fóma ellenállóságát. Amagas szintű

termésbiztonsága kipergés ellenállóságának eredménye.

Alkalmazkodó képessége jó,

ezért különböző termőhelyeken

is eredményesen termeszthető.

Az igazán nagy termés elérésé-

hez intenzív termesztés-techno-

lógia alkalmazását javasoljuk.

Optimális vetésideje augusztus

vége, szeptember eleje. Javasolt

vetőmagdózisa 450–500 ezer

mag/ha.

Kezdeti fejlődési erélye kiváló.

Télállósága nagyon jó.

Magas növésű, sűrűnésalacso-

nyan elágazó,generatív hibrid.

Olajtartalma, kitűnő, két év át-

lagában 47,9%. Glükozinolát

tartalma a modern hibridektől

elvárható alacsony szintű.

ATENZO

KÖZÉPÉRÉSŰ HIBRID

Kiemelkedő termőképessége, agronómiai ésminőségi tulajdonságainak komplex egysége,

intenzív termesztési körülmények közöttmagas szintű jövedelmezőséget eredményez.

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ÉS KALÁSZOS TERMÉKKATALÓGUS

Egészséges,

sziklaszilárd szár

Atenzo

standard átlag csoport átlag

2011

2012

2013

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

(NÉBIH kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletekeredményei, középérésű csoport.)

Az

Atenzo

eltérő adottságú években is

kimagasló terméseredményeket ért el

Termés t/ha

Atenzo

standard átlag csoport átlag

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2013

2012

2011

Pontszám 1–9; 9=a legjobb

(NÉBIH kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletekeredményei, középérésű csoport.)

7

Az

Atenzo

állóképessége kitűnő